Usługi

Oferujemy profesjonalne usługi w zakresie:

 • Przechowywania i archiwizowania dokumentów bieżących papierowych i elektronicznych
  - Księgowych
  - Handlowych
  - Dokumentacji np. projektowej, technicznej
  - Dokumentacji Europejskich Funduszy Strukturalnych
  - Dokumentacji organizacyjnej
  - Dokumentów kadrowych i płacowych
  - Innych
 • Udostępniania w trybie on-line przechowywanych dokumentów
 • Archiwizowania dokumentów kadrowo- płacowych
 • Porządkowania całości zbiorów (w tym u klienta)
 • Niszczenia profesjonalnego dokumentów na wszystkich rodzajach nośników
 • Opracowywania instrukcji kancelaryjnej i archiwalnej
 • Prowadzenia bieżącej obsługi zbiorów
 • Wystawianie Rp7 i innych dokumentów
 • Niszczenie dokumentów zgodnie z normą DIN 32757
 • Organizowanie i prowadzenie szkoleń w zakresie obiegów dokumentów w firmie i archiwach

Z każdym klientem jest zwierana indywidualna umowa odpowiadająca jego potrzebom.