Szkolenia

Szkolenia i kursy w zakresie obiegu kancelaryjnego i archiwizowania dokumentacji w firmie.

Dla pracowników, odpowiedzialnych za obsługę bieżącej dokumentacji, oraz dla osób prowadzących archiwa i składnice akt organizujemy i prowadzimy szkolenia oraz kursy dające możliwość zdobycia i pogłębienia wiadomości w zakresie ich doświadczenia zawodowego. Gwarantujemy dostosowanie ich do potrzeb i oczekiwań Waszych pracowników. Prowadzimy kilkudniowe oraz doraźne szkolenia dla kadry kierowniczej, które mają na celu wdrożenie przepisów kancelaryjno-archiwalnych w firmie. Szkolenia i kursy organizujemy na miejscu w Waszej firmie lub w naszej siedzibie, w Chociszewie.