Projekt prototypu kancelarii tajnej

SafeHouse wspólnie z partnerami prowadzi szeroko zakrojone badania w celu opracowania innowacyjnego systemu czytników i obsługi informatycznej dla nowoczesnego prototypu kancelarii tajnej.

W ramach tego projektu opracowywany jest system oznaczania dokumentów papierowych oraz elektronicznych nośników danych przy pomocy znaczników RFID (urządzeń służących do identyfikacji obiektów przy pomocy fal radiowych, Radio Frequency Identifying Device), a także zestaw odpowiednich urządzeń umożliwiających realizację tego zadania, opartych o najnowocześniejsze osiągnięcia w technologii RFID. Dostosowany do tej technologii sposób zarządzania kancelarią tajną dawał będzie możliwość wytwarzania, przesyłania, przetwarzania i zarządzania obiegiem dokumentów posiadających różne stopnie wrażliwości.

Projekt prototypu kancelarii tajnej

Stopniowo system ten pozwalał będzie na wypieranie tradycyjnego systemu obiegu dokumentów wrażliwych, realizowanego w uciążliwej formie papierowej, na rzecz nowoczesnego podejścia opartego na wymianie dokumentów elektronicznych bądź zdigitalizowanych, z jednoczesnym zapewnieniem poufności, niezaprzeczalności oraz rozliczalności ich obiegu.

Wdrożenie naszego systemu pozwoli na uzyskanie nowego poziomu jakości pracy komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za realizację procesów, a także na pomiar ich efektywności oraz wprowadzenie w oparciu o pozyskane w ten sposób dane dalszych usprawnień.

Projekt finansowany jest z funduszy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, agencji wykonawczej Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, jednego z największych ośrodków wspierania innowacyjności w Polsce.