Porządkowanie dokumentacji

Po zapoznaniu się z Państwa dokumentami i oczekiwaniami wykonujemy porządkowanie Waszej dokumentacji na podstawie stworzonych przez Was instrukcji kancelaryjnej i archiwalnej, a w przypadku braku takich przepisów opracowujemy je dla Państwa i po ich zatwierdzeniu na tej podstawie dokonujemy czynności porządkowych dzieląc archiwalia na odpowiednie kategorie (A, B50, B30, B25………oraz BC). Po usystematyzowaniu dokumentacji i sprawdzamy opis teczek. Uzupełniamy lub wykonujemy nowy, poprawny ich opis. Sporządzamy stosowną ewidencję, nadajemy każdej jednostce sygnaturę archiwalną i zabezpieczmy w magazynie, umieszczając na oznaczonych regałach. Opracowaną ewidencje przedkładamy naszemu zleceniodawcy.