Kompleksowe usługi dla sektora medycznego

Jesteśmy firmą która, dzięki wysoce wykwalifikowanemu zespołowi pracowników dysponujących wieloletnim doświadczeniem w archiwistyce, profesjonalizmem i jakością usług nie ustępuje swoim renomowanym konkurentom. Przeprowadziliśmy z powodzeniem pełną archiwizację zasobów Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi. Z pełnego zakresu naszych usług korzystają już, między innymi, III Szpital Miejski im. dr. Karola Jonschera w Łodzi, Wojewódzkie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łagiewnikach oraz kilkanaście przychodni na terenie całego kraju.

Zapewniamy naszym klientom:

  • profesjonalne wsparcie w zakresie przechowywania i archiwizowania dokumentów papierowych oraz elektronicznych
  • prowadzenie szkoleń z procedur obiegu dokumentów w jednostkach organizacyjnych oraz archiwach.
  • organizację nowych archiwów zakładowych
  • porządkowanie istniejących archiwów
  • wykonanie zgodnego z normą DIN 32757 zniszczenia przeterminowanej dokumentacji

Nasze magazyny archiwalne są nowoczesne, profesjonalnie zabezpieczone przed czynnikami szkodliwymi dla dokumentacji. Położone są poza ośrodkami miejskimi, z dala od terenów fabrycznych i gęsto zamieszkałych, dzięki czemu materiały przechowywane są w nich w dogodniejszych dla nich warunkach.

W celu podniesienia efektywności zarządzania dokumentacją opracowujemy zgodne z polskim prawem normy kancelaryjno-archiwalne. Pracownicy naszej firmy to doświadczeni archiwiści, na bieżąco zorientowani w przepisach archiwalnych, z uprawnieniami nauczycieli archiwistyki. Swoje wiedzę oraz doświadczenie nabyli podczas pracy w archiwach państwowych i zakładowych.