Kompetencje

Pracownicy naszej firmy to doświadczeni archiwiści na bieżąco zorientowani w przepisach archiwalnych z uprawnieniami nauczycieli archiwistyki, którzy swoją wiedzę nabyli w czasie pracy w archiwach państwowych i zakładowych.

Szefem Archiwum jest pani Urszula Zarzycka-Sutter - kustosz archiwalny z 30 letnim stażem i wieloletni dyrektor Archiwum Państwowego w Łodzi posiadająca również uprawnienia nauczyciela.

Ponadto Spółka jest wpisana do REJESTRU PRZECHOWAWCÓW AKT OSOBOWYCH I PŁACOWYCH O CZASOWYM OKRESIE PRZECHOWYWANIA, PROWADZONEGO PRZEZ MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO oraz został powiadomiony Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych o prowadzeniu przez naszą Spółkę archiwum.

Dokumenty do pobrania: