Archiwizacja dokumentacji

Archiwizację dokumentacji (porządkowanie i wszelka jej obsługę łącznie z przechowywaniem) wykonujemy profesjonalnie, zgodnie z obowiązującymi przepisami gwarantując Państwu pełne bezpieczeństwo Waszych dokumentów i pewność prawidłowej ich obsługi. Porządkowanie dokumentacji dokonujemy zarówno w Państwa Firmie jak i w siedzibie Spółki „SafeHouse”.

Archiwizowanie dokumentów, by było dobrze wykonane i można było szybko skorzystać z zasobów w razie potrzeby, wymaga realizacji szeregu procedur i stosowania odpowiednich zasad.

Archiwizacja

Na proces archiwizacji dokumentów składają się: