Ankieta

W celu przygotowania dla Państwa oferty prosimy , w miarę możliwości, o wypełnienie poniższej ankiety.
Jakie dane kontaktowe możemy wpisać do naszej bazy?
Firma:
Adres:
Imię i nazwisko:
/osoby zajmującej się sprawą/
Stanowisko:
Telefon:
Adres e-mail:
1. Jaką usługę chcielibyście Państwo nam zlecić :
jakich dokumentów?:
2. Informacje dotyczące dokumentów papierowych przewidywanych do przechowywania w naszej firmie?:
a. Czy i w jaki sposób akta zostały opracowane?:
● jak są przechowywane ( teczki, segregatory, luzy, wiązki):
● czy mają opis zewnętrzny (tytuł, daty, sygnaturę/numer teczki/)?:
● czy mają ewidencję ( spis teczek)?:
b. jaki rodzaj:
● spis zdawczo-odbiorczy?:
● skorowidze, indeksy, inne?:
● Czy Wasza Instytucja posiada instrukcję kancelaryjną i wykaz akt ?:
● Czy instrukcja i wykaz były praktyce stosowane?:
c. Ilość metrów bieżących dokumentacji ( lub inna jednostka miary np. ilość segregatorów)- z podziałem na typy dokumentów (np. kadrowe, płacowe, organizacyjne, dokumenty księgowe lub podział na kategorie akt – B50,B25,B5 )?
Typ dokumentacji
ilość:
Typ dokumentacji
ilość:
Typ dokumentacji
ilość:
Typ dokumentacji
ilość:
Typ dokumentacji
ilość:
Typ dokumentacji
ilość:
3. Jaki jest roczny przyrost dokumentacji ( z podziałem na typy dokumentacji)?:
Typ dokumentacji
ilość:
Typ dokumentacji
ilość:
Typ dokumentacji
ilość:
Typ dokumentacji
ilość:
Typ dokumentacji
ilość:
4. Jaka jest częstotliwość korzystania z Państwa dokumentacji?:
 ile wypożyczeń oryginałów dokumentów jest zamawianych
miesięcznie:
rocznie:
 jak dużo jest zamawianych i wykonywanych kopii dokumentów
miesięcznie:
rocznie:
Wyślij