Zarządzanie dokumentacją elektroniczną

Coraz powszechniej stosowana dokumentacja elektroniczna również wymaga odpowiedniego zarządzania. Dokumentację elektroniczną należy podzielić na dwie grupy. Pierwsza znana pod nazwą dokument elektroniczny, wkracza do każdej instytucji coraz powszechniej. Ustawa o podpisie elektronicznym (Dz. Ust. z dnia 18 września 2001r. z póź. zmianami)przyspieszyła wykorzystanie komputera do tworzenia tego rodzaju dokumentacji. Wraz z dokumentem elektronicznym pojawiła się korespondencja elektroniczna, która masowo zalewa nasze nośniki elektroniczne, a która tak jak każda grupa dokumentów posiada kwalifikację, określoną odpowiednią kategorią.

Druga grupa dokumentacji elektronicznej powstaje w wyniku digitalizacji dokumentacji papierowej. Proponujemy zorganizowanie odpowiedniego uporządkowania i zabezpieczenia całej dokumentacji elektronicznej, która powstaje w Państwa instytucji. Przechowamy fachowo Waszą dokumentację na naszych serwerach, gdzie podobnie jak dokumentacja papierowa otrzyma stosowny opis, składowana będzie przez odpowiedni okres czasu (kategoria) i brakowana według zasad obowiązujących w archiwach. Najistotniejszym elementem tego procesu jest tworzenie kopii zapasowej, która zabezpieczana zostanie na innych nośnikach niż podstawowy serwer. Kopie zapasowe podlegają u nas zasadzie bezpieczeństwa, która obowiązuje przy ochronie tradycyjnej dokumentacji.

W każdej chwili możecie Państwo dzięki usłudze on-line skorzystać w dowolnym miejscu i w dolnym czasie ze swojej dokumentacji przechowywanej u nas.