Organizowanie archiwów zakładowych

Powstające w firmie i otrzymywane dokumenty mają służyć sprawnemu funkcjonowaniu. W tym celu muszą być one odpowiednio gromadzone, tak by umożliwiały szybkie z nich skorzystanie oraz były odpowiednio do swojego statusu chronione. W tym celu, często ad hoc, każdy tworzy swoje składy, biblioteki czy archiwa, które niestety często nie wypełniają swojej roli. Ponadto, w każdej jednostce powstają dokumenty o różnym przeznaczeniu i celu wykorzystania. Z tym wiąże się obowiązek odpowiedniego ich przechowywania i zabezpieczenia tak dla ochrony własnych interesów, jak również ochrony interesów Waszych partnerów i pracowników (np. ochrona danych osobowych).

Wychodząc oczekiwaniom Państwa naprzeciw, oferujemy Wam naszą pomoc w rozwiązywaniu takich trudności poprzez organizowanie archiwum na miejscu u klienta pod względem określenia rodzaju pomieszczenia, kryteriów bezpieczeństwa, kryteriów warunków przechowywania (temperatura, wilgotność), wyposażenia w regały i ich rozmieszczenia, sposobu składowania dokumentów (pudła, archiboxy, segregatory) oraz zasady jej ewidencjonowania i rozmieszczania w archiwum, oraz zasady sortowania i brakowania.