Niszczenie przeterminowanej dokumentacji

Ze zwykłego braku orientacji w rozlicznych przepisach w wielu firmach nie uświadamia się sobie wagi informacji i niebezpieczeństwa jakie niesie ze sobą dostęp osób trzecich do rożnych danych jakie posiadamy w firmie. O ile pilnie strzeżemy tajemnic handlowych, czy związanych z naszymi usługami, to często nonszalancko podchodzi się do innych dokumentów.

Nieznajomość prawa, niestety nie zwalnia z odpowiedzialności karnej. Nieumyślne udostępnienie danych osobowych, to nie tylko najszybsze narażenie się na odpowiedzialność karną, ale również bardzo negatywny rozgłos, jaki zafundują media, donosząc o znalezionych na śmietniku wielkiej liczbie danych i stratach jakie ten czyn spowodował. Również informacja o firmie, kontrahentach czy tajemnicach to nie tylko zagrożenie dla egzystencji jednostki, ale także narażanie się na poważne sankcje karne za wyrządzenie szkody kontrahentom.

Spółka „SafeHouse” zapewnia profesjonalne i kompleksowe niszczenie dokumentacji firmy (wszelkich dokumentów i nośników danych) zgodnie z polski prawem/link/. Korzystając z naszych usług zapewniacie spokój i bezpieczeństwo Państwa firmie.

Niszczenie dokumentów

Korzystając z naszych usług, otrzymujecie:

  • Zapewnienie bezpieczeństwo informacji i danych w Państwa firmie oraz kontrahentów.
  • Uwolnienie się od ciągłej oceny, czy dany dokument można wyrzucić do kosza, czy należy go zniszczyć
  • Obniżenie kosztów niszczenia dokumentów poprzez uniknięcie konieczności tworzenia całego stanowiska pracy i inwestycji w drogi sprzęt, a jednocześnie nie naraża się na ruszanie innych przepisów (palenie czy wyrzucanie dokumentów jest prawnie zabronione).
  • Zapewnienie, że Wasza firma działa zgodnie z prawem i nie będzie wycieków danych przez nieumyślne ich udostępnienie.
  • Pracujemy na najlepszym sprzęcie niemieckiego producenta niszczarek przemysłowych firmy HSM zapewniających niszczenie dokumentów w 3 klasie tajności wg normy DIN 32 727.
  • Niszczymy także inne nośniki jak optyczne i magnetyczne (płyty CD, DVD, itp.), karty kredytowe, i inne karty zawierające dowolne dane.

W celu Państwa obsługi proponujemy dwa rodzaje usług:

Niszczenie dokumentów niearchiwalnych (przeterminowanych) poprzedzonych procedurą brakowania tzn. dokumenty, których minął ustawowy okres przechowywania są usuwane z archiwum i sporządzany jest protokół brakowania.

Dokumentację niearchiwalną niszczymy na podstawie uzyskanej prze Państwa zgody odpowiedniego oddziału archiwum państwowego, lub poprzedzamy proce niszczenia procedurą uzyskania konieczną do uzyskania takiej zgody.

W celu niszczenia przejmujemy od Państwa w uzgodniony sposób (odpowiednie spakowanie, ochrona na czas transportu i plombowanie jeżeli jest konieczne) dokumenty i przewozimy do naszych pomieszczeń, gdzie następuje fizyczne niszczenie. Proces niszczenia jest rejestrowany na video i wraz z protokołem zniszczenia jest dostarczana kopia filmu. Jeżeli będzie taka konieczność lub Państwa wola, to w całym procesie niszczenia mogą uczestniczyć Państwa pracownicy na zasadzie obserwatorów, co także zostanie zarejestrowane.

Niszczenie jest dokonywane na urządzeniu firmy HSM które wraz z belowaniem zapewnia 3 klasę tajności wg normy DIN 32 727. Dodatkowym zabezpieczeniem jest i dostarczanie odpadów bezpośrednio do papierni naszym transportem.

Niszczenie dokumentacji manipulacyjnej (dokumentacji pomocniczej, krótkotrwałej, zbędnej dla firmy lub niewłaściwie skierowanej).

 

W celu niszczenia bieżącej nieprzydatnej dokumentacji, oferujemy usługę odbierania z Państwa firmy dokumentów w specjalnie do tego przeznaczonych pojemnikach. Sposób i terminy odbierania zostają określone w umowie, wynikającej z Państwa potrzeb i wymagań (ilość, częstotliwość, sposób zabezpieczenia itp.). Możliwy jest tryb odbioru „na telefon” po zgłoszeniu takiej potrzeby. Pojemniki są transportowane do nas i następuje proces niszczenia stosowny do zawartej umowy. Proces może być filmowany, a kopia dostarczana Państwu wraz z protokołem niszczenia.